Yönetim ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

GÜZ DÖNEMİ DERS LİSTESİ

Ders Adı

Öğretim Üyesi

KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ

Prof.Dr.Faruk ATAAY

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Prof.Dr.Erol ESEN

YÖNETİM VE HUKUK

Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ

GÖÇ POLITIKALARI VE GÖÇ YÖNETIMI

Prof. Dr. Ferhunde HAYIRSEVER TOPÇU

SOSYAL BILIMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI

Doç. Dr. Ceren KALFA

ANAYASA HUKUKU

Dr.Öğr.Ü.Kadriye OKUDAN DERNEK

ULUSLARARASI VE İLİŞKİLER VE DIŞ POLİTİKA

Dr.Öğr.Ü. Yavuz Selim ALKAN

KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ

Dr.Öğr.Ü. Serkan DORU

HALKLA İLİŞKİLER

Dr.Öğr.Ü. Turan ŞENER

BAHAR DÖNEMİ DERS LİSTESİ

ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER

Prof.Dr.Faruk ATAAY

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Prof. Dr. Erol ESEN

YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL SİYASET

Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ferhunde HAYIRSEVER TOPÇU

SOSYAL BILIMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI

Doç. Dr. Ceren KALFA

KAMU PERSONEL YÖNETİMİ

Dr.Öğr.Üyesi Serkan DORU

YÖNETİCİLER İÇİN İNSAN HAKLARI

Dr.Öğr.Ü. Yavuz Selim ALKAN

SİYASAL PAZARLAMA

Dr.Öğr.Ü. Turan ŞENER

TÜRKİYE'DE YÖNETİM VE SİYASAL HAYAT

Dr. Öğr. Ü. Kadriye OKUDAN DERNEK

Eklenme tarihi :11.10.2023 13:05:56
Son güncelleme : 7.02.2024 10:01:50