Mevzuat

 1. AKUZEM Yönetmelik
 2. Uzaktan Öğretim Yönergesi
 3. Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
 4. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
 5. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (10.11.2019)
 6. Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 7. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
 8. Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 9. Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
 10. Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
 11. Lisansüstü Tez Sınavı, Doktora Yeterlilik Sınavı, Tez İzleme Komitesi, Doktora Tez Savunma Sınavı Akuzem Video – Telekonferans Uygulaması
 12. Yabancı Öğrencilere Yönelik Akuzem Canlı Forum Programı Uygulaması
 13. Telekonferansla Sınava İlişkin Yasal Dayanak
 14.  
Eklenme tarihi :28.10.2022 10:53:24
Son güncelleme : 4.11.2022 11:37:02