AKUZEM Programları Hakkında SSS

 1. Programlara öğrenci alımları ne zaman yapılmaktadır?
 2. Başvuru koşulları nelerdir?
 3. Başvuru süreci nasıl işlemektedir?
 4. Öğrenci alımı sınavı nasıl yapılmaktadır?
 5. Kontenjan sayısı kaçtır?
 6. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının Örgün Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programlarından farkı nedir?
 7. Ön lisans programları ne kadar süre ile devam etmektedir
 8. Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir?
 9. Uzaktan eğitimin dezavantajları nelerdir?
 10. Eğitim için kampüse gelmem gerekir mi?
 11. Eğitimin süresi nedir?
 12. Eğitim ücretleri ne kadardır?
 13. Programlarda devam zorunluluğu var mı?
 14. Örgün eğitimin derslerine girebiliyor muyum?
 15. İkinci öğretim ve örgün öğretimden uzaktan eğitime geçiş hakkı var mı?
 16. Canlı ders ve forum uygulamaları notlarımı etkileyecek mi?
 17. Sınav içerikleri nasıl belirlenmektedir?
 18. Sınavlarla ilgili itiraz etme hakkım var mı?
 19. Telafi sınavı uygulaması nasıl yapılmaktadır?
 20. Bütünleme sınavı hakkım var mı?

1. Programlara öğrenci alımları ne zaman yapılmaktadır?

Yüksek lisans programlarına öğrenci alımı her yarıyıl başında (Şubat ve Ağustos ayları içerisinde) ilgili Enstitü sayfasından ve AKUZEM web sitesinden yayımlanmaktadır. Lisansüstü programlarla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz tebakuzem@akdeniz.edu.tr adresine iletişim bilgilerinizi bıraktığınız takdirde SMS ve e-posta ile duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

2. Başvuru koşulları nelerdir?

Her programın koşulları öğretimin içeriğine göre değişmekle birlikte genellikle programla ilgili bölümlerden birinden lisans diplomasına sahip olmak lisansüstü öğrenci alımı sınavına başvurabilmek için yeterli koşuldur (Örneğin Tarım Ekonomisi programına başvurabilmek için Ziraat, İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Gıda Mühendisliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak gereklidir). Başvurularda aksi yönde bir karar ilan edilmedikçe ALES ve YDS vb. sınavlardan belirli bir puan alma zorunluluğu aranmamaktadır.

3. Başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Öğrenci alımı sınavına başvuru için Antalya’ya gelmenize gerek yoktur. Sınav için gerekli başvuru formunu ve istenilen diğer evrakları ıslak imzalı olarak belirtilen tarihler içerisinde Merkezimize göndermeniz yeterlidir.

4. Öğrenci alımı sınavı nasıl yapılmaktadır?

Öğrenci alımı başarı değerlendirmesinde, aksi bir karar alınmadıkça, adayların Lisans not ortalamasının %40 ‘ı ve Aday Mülakat Değerlendirme Notunun %60 ‘ının hesaplanması sonucunda başarı notu oluşturulacaktır. Başvuran adaylar içerisinden en yüksekten en düşüğe göre yapılan sıralamada kontenjan durumuna göre öğrenciler programa kabul edilir.

5. Kontenjan sayısı kaçtır?

Aksi bir karar ilan edilmedikçe uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları için belirlenen öğrenci sayısı 50 ‘dir.

6. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının Örgün Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programlarından farkı nedir?

Öğrencilik hakları bakımından uzaktan eğitim programlarının örgün eğitimden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Örneğin Ziraat Fakültesi mezunu bir öğrenci Tarım Ekonomisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla bitirdiğinde Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı alabilmektedir.

Tezli programlar daha çok doktora başta olmak üzere akademik kariyerini yükseltmek amacıyla yapılırken, tezsiz programlar ise çoğunlukla mesleki kariyerini yükseltmek isteyenler tarafından tercih edilmektedir.

7. Ön lisans programları ne kadar süre ile devam etmektedir?

Örgün eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de ön lisans programları 4 yarı yıl olmak üzere toplam 2 eğitim öğretim yılı sürmektedir.

8. Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir?

Uzaktan eğitimin gün geçtikçe daha sık talep görmesinin başlıca nedeni, eğitimde zaman ve mekân kısıtlarını ortadan kaldırmasıdır. Kamu ve özel sektörde aktif çalışarak mesai saatlerinde derslere devam edilememesi nedeniyle birçok kişi istediği halde kariyerlerini ve eğitim seviyesini yükseltememektedir. Özellikle uzaktan eğitim lisansüstü programlar, bir işyerinde fiilen çalışmakta olan kişilerin mesleklerinde yükselmelerini ve akademik anlamda daha fazla donanıma sahip olabilmelerini sağlamaktadır.

9. Uzaktan eğitimin dezavantajları nelerdir?

Uzaktan eğitimin dezavantajı olarak öğretim üyesi ve öğrenci iletişiminin aynı mekânda bulunmamasından kaynaklanan iletişim problemlerinin varlığından bahsedilebilir. Ancak böyle bir iletişim kopukluğuna meydan vermemek üzere, Merkezimizce geliştirilen öğretim tasarımı kapsamında; çoğunlukla örgün öğretimde bile uygulanmayan forum uygulamaları geliştirilmiştir. Öğretim üyeleri derslerin dışında da öğrenciler forum ortamında bir araya gelerek dersle ilgili bilgi ve kaynakça paylaşımında bulunmakta ve öğrencilerin sorularını yanıtlamakta, ödev vb. uygulamalar yapmaktadır. Aynı zamanda canlı yayınların yapıldığı stüdyolar tamamen interaktif iletişim için tasarlanmış olup dersler, sınıf ortamına ek olarak ileri teknoloji olanaklarıyla yürütülmektedir.

10. Eğitim için kampüse gelmem gerekir mi?

Başvuru ve kayıtlar tamamen kargo / posta yoluyla yapılabilmekte öğrencilerimizin kampüse gelmelerine gerek kalmamaktadır. Ancak Yükseköğretim Kurulu’nun 14.09.2022 kararı gereği arasınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının gözetimli ortamlarda (sınıf veya labaratuvar) yapılması gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerimiz her yarıyılda en az iki defa, Akdeniz Üniversitesi kampüsüne (ve yeterli talep olursa Ankara ve İstanbul'daki sınav merkezlerine) gelerek sınavlarına katılmaları gerekmektedir. Bu sınavlar aynı zamanda öğretim üyeleri ile öğrencilerin tanışması, öğrenci kimlik belgelerinin dağıtılması ve program hakkında fikir alışverişleri için bir fırsat teşkil etmektedir. Sınava geliş için Merkezimizce oluşturulan irtibat bürosu öğrencilerimize hizmet vermektedir. Sınav tarihleri 1 ay öncesinden ilan edilerek öğrencilerimizin programlarını önceden yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

11. Eğitimin süresi nedir?

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören bir öğrencinin programı başarıyla bitirebilmesi için 30 krediyi tamamlaması (10 dersten başarılı olması) ve dönem ödevi/ proje çalışmasının jüri tarafından başarılı kabul edilmesi gerekmektedir. Bir öğrenci programı 3 yarıyıl da tamamlayabilmektedir. Öğrencilerin her yarıyılda kayıt yaptırması gerekmektedir.

12. Eğitim ücretleri ne kadardır?

Ücretler eğitim öğretim yılı başlarında Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmekte ve web sitemizden ilan edilmektedir. Daha detaylı bilgi için ana sayfamızı takip ediniz.

13. Programlarda devam zorunluluğu var mı?

Uzaktan eğitimin ilkelerinden biri olan zaman bağımsızlığını sağlamak adına programlara devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapılan tüm canlı dersler istediğiniz zaman izleyebileceğiniz şekilde kayıt altında tutulmaktadır. Buna karşın programlarda başarılı olmak için dersleri düzenli olarak takip etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

14. Örgün eğitimin derslerine girebiliyor muyum?

Hayır, örgün öğretim derslerine resmi olarak girmeniz mümkün değildir.

15. İkinci öğretim ve örgün öğretimden uzaktan eğitime geçiş hakkı var mı?

Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki okumakta olan ve ikinci öğretimden veya örgün öğretimden uzaktan eğitime geçiş yapmak isteyenler, öğrenim gördükleri programın uzaktan eğitim kapsamında verilmesi halinde, kayıt dönemlerinde bağlı bulundukları okula dilekçe vererek geçiş yapabilirler. Bu öğrenciler için uzaktan eğitim öğrenim ücretleri geçerli olacaktır. Diğer üniversitelerde öğrenim görüp Akdeniz Üniversitesi uzaktan eğitim programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için üniversitelerarası yatay geçiş kuralları geçerlidir.

16. Canlı ders ve forum uygulamaları notlarımı etkileyecek mi?

Bologna süreci gereği canlı ders veya forum uygulamalarına katılım öğrencilere önceden ilan edilen ağırlık (not) üzerinden değerlendirilir.

17. Sınav içerikleri nasıl belirlenmektedir?

Sınav içeriği eş zamanlı dersler sırasında yayımlanmış olan ders notları kapsamında her bir haftadan sorular seçilerek hazırlanmaktadır.

18. Sınavlarla ilgili itiraz etme hakkım var mı?

Çevrimiçi yapılan sınavlarda meydana gelebilcek teknik sorunlarla ilhgili itirazlarınızı sınav günü AKUZEM’e bildirmeniz durumunda inceleme yapılacaktır. Bunu takiben Sosyal Bilimler MYO’ya (ön lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz için) yazılı ve ıslak imzalı itiraz dilekçenizi göndermeniz istenecektir. İncelemelerin sonucu size en kısa sürede bildirilecektir.

Yazılı final sınavlarında ise Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Önlisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin 1 nci bendine göre sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en çok bir hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilir. Bölüm başkanlığınca yapılan inceleme sonunda öğrencilere sorulan sorularda bir maddi hata tespit edilirse, Yüksekokul Yönetim Kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Öğretim elemanlarının sınav değerlendirmelerine itirazda bulunamaz.

19. Telafi sınavı uygulaması nasıl yapılmaktadır?

Aynı konuları kapsayan farklı sorularla çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir.

20. Bütünleme sınavı hakkım var mı?

Bakanlar kuruluna bağlı kalınarak senatonun 27/06/2012 tarihinde aldığı 95 sayılı ve karara göre;

“İlgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders/derslerin yarıyıl/yıl sonu snavına girme hakkı elde eden öğrencilerden yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olanlarla sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyenlere başarısız oldukları her ders için bütünleme sınav hakkı tanınır.”

Bütünleme sınavları önceden belirlenen ve duyurulan tarihlerde Antalya’da yüzyüze gerçekleştirilmektedir.

Eklenme tarihi :28.10.2022 11:28:02
Son güncelleme : 4.11.2022 11:27:23