Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 19/08/2010 tarih ve 27677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile faaliyetlerine başlamıştır. Merkezin amacı; Üniversitemizde ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü, sürekli eğitim programlarını bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütmek, eğitimde zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırmak ve Üniversitemizin bilimsel bilgi birikimini kampüs sınırlarının ötesine taşıyarak toplumun hizmetine sunmaktır.

Öz Görümüz (Vizyon)

İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimi kalite standartları ölçüsünde yürüten, Türkiye’nin en iyi uzaktan eğitim üniversite birimleri arasında yer almaktır.

Öz Görevimiz (Misyon)

Akdeniz Üniversitesi’nde iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim programları yürüterek üniversitenin bilimsel bilgi birikimini kampüs sınırlarının ötesine taşımak ve toplumun hizmetine sunmaktır.

AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

Merkezin kuruluş amaçları şunlardır:

 1. Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim – öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek,
 2. E-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek ve Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek,
 3. Kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak amacıyla eğitim programlarını e-öğrenme sistemine uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 4. Diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle uzaktan eğitim uygulamalarına dönük işbirliği içinde olmak,
 5. Örgün öğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek daha geniş kitlelerin yükseköğretimden faydalanmalarını sağlamak
 6. Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama, araştırma – geliştirme çalışmaları yapmak ve yayımlamak.

Kısa Vadeli Hedefler:

 1. Ülkemizdeki uzaktan eğitimle ilgili yaşanan mevzuata dayalı ve idari sorunların iyileştirilmesi için diğer Üniversitelerle işbirliği içerisinde gerekli akademik çalışmaları yürütmek,
 2. Üniversitemizde telekonferans sistemi kullanımını yaygınlaştırarak akademik çalışmaların gelişimine destek vermek,
 3. Eğitimde Kalite Yönetimi’ni sürdürülebilir kılmak.

Orta Vadeli Hedefler:

 1. Uzaktan eğitime yönelik mevzuata dayalı ve idari sorunların iyileştirilmesiyle Üniversitemizdeki uzaktan eğitim kapsamında yürütülen önlisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programların sayısını arttırmak,
 2. Kurum içi ve kurum dışına hitap eden kurs ve sertifika programları düzenleyerek yürütülmekte olan Temel Tıp Eğitimi Projesi’ni uluslararası ölçeğe taşımak ve kullanıcı sayısını arttırmak,
 3. Yaz okulu, ortak dersler gibi alanlarda uzaktan eğitim yöntemiyle örgün eğitimi destekleyerek öğrenci ve idari merkezli eğitim maliyetlerini azaltmak,
 4. öğrenci ve öğretim elemanı memnuniyetini arttırmak.

Uzun Vadeli Hedefler:

 1. İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı eğitim çalışmalarında özgün yazılımlar hazırlayarak Üniversitemizi bilgi yarışındaki öncü üniversitelerin arasında yer almasına katkıda bulunmak,
 2. Yılda yaklaşık 50.000 öğrenciye iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı eğitim vermek,
 3. Ülkemizdeki en iyi 3 uzaktan eğitim merkezinden biri olmak.
Eklenme tarihi :28.10.2022 10:52:48
Son güncelleme : 28.10.2022 10:52:48