Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM)


Akdeniz Uzaktan Eğitim SSS

1. Akdeniz Üniversitesinde hangi uzaktan eğitim programlarına öğrenci alınmaktadır?
2. Ön lisans programları ne kadar süre ile devam etmektedir?
3. Kayıt işlemlerini yapabilmem ve öğrenimime devam edebilmem için Antalya’da bulunmam gerekiyor mu? 
4. Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilere telafi eğitimi yapıyor musunuz? Ara sınavları ne zaman yapıyorsunuz? 
5. Programlarda devam zorunluluğu var mı? 
6. Örgün eğitimin derslerine girebiliyor muyum? 
7. İkinci öğretim ve örgün öğretimden uzaktan eğitime geçiş hakkı var mı? 
8. Canlı ders ve forum uygulamaları notlarımı etkileyecek mi? 
9. Sınav içerikleri nasıl belirlenmektedir? 
10. Sınavlarla ilgili itiraz etme hakkım var mı? 
11. Telafi sınavı uygulaması nasıl yapılmaktadır? 
12. Bütünleme sınavı hakkım var mı? 
13. Gerekli dilekçe ve formalara nasıl ulaşabilirim?

 1. Akdeniz Üniversitesinde hangi uzaktan eğitim programlarına öğrenci alınmaktadır?

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulu bünyesindeki Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programı ile Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilm Dalı tezsiz yüksek lisans programına öğrenci alınmaktadır. Gelecek dönemlerde diğer programlara da öğrenci alınması için çalışmalar sürdürülmektedir.

 1. Ön lisans programları ne kadar süre ile devam etmektedir?

Örgün eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de ön lisans programları 4 yarı yıl olmak üzere toplam 2 eğitim öğretim yılı sürmektedir.

 1. Kayıt işlemlerini yapabilmem ve öğrenimime devam edebilmem için Antalya’da bulunmam gerekiyor mu?

Programımıza girmeye hak kazandığınız ilk yıl yeni kayıt işlemlerinizi gerçekleştirmek için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bizzat başvurmanız gerekmektedir. Sonraki dönem kayıtları tamamen internet üzerinden yapılmaktadır.

Öğretiminizin tüm aşamalarına bulunduğunuz yerden devam edebilmeniz için tüm alt yapı AKUZEM tarafından oluşturulmuştur. Bu şekilde Antalya’ya gelmenize gerek yoktur. Sadece dönem sonunda yapılan yarıyıl sonu sınavları için bizzat Antalya’ya gelmeniz gerekmektedir.

 1. Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilere telafi eğitimi yapıyor musunuz? Ara sınavları ne zaman yapıyorsunuz?

ÖSYM tarafından yerleştirilip üniversitemize ek yerleştirmeyle kayıt olan öğrencilerimize telafi dersleri yapılmaktadır. Ara sınavları, daha önce yapılmışsa, ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı yönetim kurulları tarafından yeni tarih belirlenerek (en erken 1 ay sonra), sınavları ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır.

 1. Programlarda devam zorunluluğu var mı?

Uzaktan eğitimin ilkelerinden biri olan zaman bağımsızlığını sağlamak adına programlara devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapılan tüm canlı dersler istediğiniz zaman izleyebileceğiniz şekilde kayıt altında tutulmaktadır. Buna karşın programlarda başarılı olmak için dersleri düzenli olarak takip etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

 1. Örgün eğitimin derslerine girebiliyor muyum?

Hayır, örgün öğretim derslerine resmi olarak girmeniz mümkün değildir.

 1. İkinci öğretim ve örgün öğretimden uzaktan eğitime geçiş hakkı var mı?

Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki okumakta olan ve ikinci öğretimden veya örgün öğretimden uzaktan eğitime geçiş yapmak isteyenler, öğrenim gördükleri programın uzaktan eğitim kapsamında verilmesi halinde, kayıt dönemlerinde bağlı bulundukları okula dilekçe vererek geçiş yapabilirler. Bu öğrenciler için uzaktan eğitim öğrenim ücretleri geçerli olacaktır. Diğer üniversitelerde öğrenim görüp Akdeniz Üniversitesi uzaktan eğitim programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için üniversitelerarası yatay geçiş kuralları geçerlidir.

 1. Canlı ders ve forum uygulamaları notlarımı etkileyecek mi?

Bologna süreci gereği canlı ders veya forum uygulamalarına katılım öğrencilere önceden ilan edilen ağırlık (not) üzerinden değerlendirilir.

 1. Sınav içerikleri nasıl belirlenmektedir?

Sınav içeriği eş zamanlı dersler sırasında yayımlanmış olan ders notları kapsamında her bir haftadan sorular seçilerek hazırlanmaktadır.

 1. Sınavlarla ilgili itiraz etme hakkım var mı?

Çevrimiçi yapılan sınavlarda meydana gelebilcek teknik sorunlarla ilhgili itirazlarınızı sınav günü AKUZEM’e bildirmeniz durumunda inceleme yapılacaktır. Bunu takiben Sosyal Bilimler MYO’ya (ön lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz için) yazılı ve ıslak imzalı itiraz dilekçenizi göndermeniz istenecektir. İncelemelerin sonucu size en kısa sürede bildirilecektir.

Yazılı final sınavlarında ise Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Önlisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin 1 nci bendine göre sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en çok bir hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilir. Bölüm başkanlığınca yapılan inceleme sonunda öğrencilere sorulan sorularda bir maddi hata tespit edilirse, Yüksekokul Yönetim Kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Öğretim elemanlarının sınav değerlendirmelerine itirazda bulunamaz.

 1. Telafi sınavı uygulaması nasıl yapılmaktadır?

Aynı konuları kapsayan farklı sorularla çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir.

 1. Bütünleme sınavı hakkım var mı?

Bakanlar kuruluna bağlı kalınarak senatonun 27/06/2012 tarihinde aldığı 95 sayılı ve karara göre;

“İlgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders/derslerin yarıyıl/yıl sonu snavına girme hakkı elde eden öğrencilerden yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olanlarla sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyenlere başarısız oldukları her ders için bütünleme sınav hakkı tanınır.”

Bütünleme sınavları önceden belirlenen ve duyurulan tarihlerde Antalya’da yüzyüze gerçekleştirilmektedir.

 1. Gerekli dilekçe ve formalara nasıl ulaşabilirim?

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yapacağınız tüm yazışmalar için hazırlanmış olan gerekli örnek dilekçe ve formları bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme : 4 Aralık Salı 2018
51