Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM)


Tezsiz Yüksek Lisans SSS

1. Akdeniz Üniversitesi’nde hangi lisansüstü programlar uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir?
2. Programlara öğrenci alımları ne zaman yapılmaktadır?
3. Başvuru koşulları nelerdir?
4. Başvuru süreci nasıl işlemektedir?
5. Öğrenci alımı sınavı nasıl yapılmaktadır?
6. Kontenjan sayısı kaçtır?
7. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının Örgün Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programlarından farkı nedir?
8. Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir?
9. Uzaktan eğitimin dezavantajları nelerdir?
10. Akdeniz Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim Programlarının Avantajları Nelerdir?
11. Eğitim için kampüse gelmem gerekir mi?
12. Eğitimin süresi nedir?
13. Eğitim ücretleri ne kadardır?

 1. Akdeniz Üniversitesi’nde hangi lisansüstü programlar uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir?

Üniversitemizde halen Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans programında uzaktan eğitim sürmektedir. Diğer ana bilim dallarında da programların açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 1. Programlara öğrenci alımları ne zaman yapılmaktadır?

Yüksek lisans programlarına öğrenci alımı her yarıyıl başında (Şubat ve Ağustos ayları içerisinde) ilgili Enstitü sayfasından ve AKUZEM web sitesinden yayımlanmaktadır. Lisansüstü programlarla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz tebakuzem@akdeniz.edu.tr adresine iletişim bilgilerinizi bıraktığınız takdirde SMS ve e-posta ile duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

 1. Başvuru koşulları nelerdir?

Her programın koşulları öğretimin içeriğine göre değişmekle birlikte genellikle programla ilgili bölümlerden birinden lisans diplomasına sahip olmak lisansüstü öğrenci alımı sınavına başvurabilmek için yeterli koşuldur (Örneğin Tarım Ekonomisi programına başvurabilmek için Ziraat, İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Gıda Mühendisliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak gereklidir). Başvurularda aksi yönde bir karar ilan edilmedikçe ALES ve YDS vb. sınavlardan belirli bir puan alma zorunluluğu aranmamaktadır.

 1. Başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Öğrenci alımı sınavına başvuru için Antalya’ya gelmenize gerek yoktur. Sınav için gerekli başvuru formunu ve istenilen diğer evrakları ıslak imzalı olarak belirtilen tarihler içerisinde Merkezimize göndermeniz yeterlidir.

 1. Öğrenci alımı sınavı nasıl yapılmaktadır?

Öğrenci alımı başarı değerlendirmesinde, aksi bir karar alınmadıkça, adayların Lisans not ortalamasının %40 ‘ı ve Aday Mülakat Değerlendirme Notunun %60 ‘ının hesaplanması sonucunda başarı notu oluşturulacaktır. Başvuran adaylar içerisinden en yüksekten en düşüğe göre yapılan sıralamada kontenjan durumuna göre öğrenciler programa kabul edilir.

 1. Kontenjan sayısı kaçtır?

Aksi bir karar ilan edilmedikçe uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları için belirlenen öğrenci sayısı 50 ‘dir.

 1. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının Örgün Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programlarından farkı nedir?

Öğrencilik hakları bakımından uzaktan eğitim programlarının örgün eğitimden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Örneğin Ziraat Fakültesi mezunu bir öğrenci Tarım Ekonomisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla bitirdiğinde Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı alabilmektedir.

Tezli programlar daha çok doktora başta olmak üzere akademik kariyerini yükseltmek amacıyla yapılırken, tezsiz programlar ise çoğunlukla mesleki kariyerini yükseltmek isteyenler tarafından tercih edilmektedir.

 1. Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir?

Uzaktan eğitimin gün geçtikçe daha sık talep görmesinin başlıca nedeni, eğitimde zaman ve mekân kısıtlarını ortadan kaldırmasıdır. Kamu ve özel sektörde aktif çalışarak mesai saatlerinde derslere devam edilememesi nedeniyle birçok kişi istediği halde kariyerlerini ve eğitim seviyesini yükseltememektedir. Özellikle uzaktan eğitim lisansüstü programlar, bir işyerinde fiilen çalışmakta olan kişilerin mesleklerinde yükselmelerini ve akademik anlamda daha fazla donanıma sahip olabilmelerini sağlamaktadır.

 1. Uzaktan eğitimin dezavantajları nelerdir?

Uzaktan eğitimin dezavantajı olarak öğretim üyesi ve öğrenci iletişiminin aynı mekânda bulunmamasından kaynaklanan iletişim problemlerinin varlığından bahsedilebilir. Ancak böyle bir iletişim kopukluğuna meydan vermemek üzere, Merkezimizce geliştirilen öğretim tasarımı kapsamında; çoğunlukla örgün öğretimde bile uygulanmayan forum uygulamaları geliştirilmiştir. Öğretim üyeleri derslerin dışında da öğrenciler forum ortamında bir araya gelerek dersle ilgili bilgi ve kaynakça paylaşımında bulunmakta ve öğrencilerin sorularını yanıtlamakta, ödev vb. uygulamalar yapmaktadır. Aynı zamanda canlı yayınların yapıldığı stüdyolar tamamen interaktif iletişim için tasarlanmış olup dersler, sınıf ortamına ek olarak ileri teknoloji olanaklarıyla yürütülmektedir.

 1. Akdeniz Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim Programlarının Avantajları Nelerdir?

Üniversitemizde tüm uzaktan eğitim sistemi kayıt altındadır. Öğrenciler diledikleri dersi defalarca ve istedikleri zaman izleyebildikleri gibi, bu avantaj eğitimin kalitesine de yansımaktadır. Üniversitemizde yürütülmekte olan uzaktan eğitim programlarında eğitim kalitesinden asla taviz verilmemekte, tüm eğitim öğretim faaliyetleri denetlenerek programın başarı hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

 1. Eğitim için kampüse gelmem gerekir mi?

Başvuru ve kayıtlar tamamen kargo / posta yoluyla yapılabilmekte öğrencilerimizin kampüse gelmelerine gerek kalmamaktadır. Bir yarıyılda ara sınavlar da internete yapılmaktadır. Ancak Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili mevzuatı gereği yarıyıl sonu sınavları gözetimli ortamlarda yapılması gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerimiz her yarıyılda bir defa final sınavı ve katıldıkları takdirde bütünleme sınavı için kampüse gelmektedir. Bu sınavlar aynı zamanda öğretim üyeleri ile öğrencilerin tanışması, öğrenci kimlik belgelerinin dağıtılması ve program hakkında fikir alışverişleri için bir fırsat teşkil etmektedir. Sınava geliş için Merkezimizce oluşturulan irtibat bürosu öğrencilerimize hizmet vermektedir. Yeterli talep olduğu takdirde sınavlar öğrencilerimizin bulundukları veya yakınlarındaki şehirlerde yapılabilecektir. Sınav tarihleri 1 ay öncesinden ilan edilerek öğrencilerimizin programlarını önceden yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

 1. Eğitimin süresi nedir?

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören bir öğrencinin programı başarıyla bitirebilmesi için 30 krediyi tamamlaması (10 dersten başarılı olması) ve dönem ödevi/ proje çalışmasının jüri tarafından başarılı kabul edilmesi gerekmektedir. Bir öğrenci programı 3 yarıyıl da tamamlayabilmektedir. Öğrencilerin her yarıyılda kayıt yaptırması gerekmektedir.

 1. Eğitim ücretleri ne kadardır?

Ücretler eğitim öğretim yılı başlarında Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmekte ve web sitemizden ilan edilmektedir. Daha detaylı bilgi için ana sayfamızı takip ediniz.

Diğer sorularınız için tebakuzem@akdeniz.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Son Güncelleme : 4 Aralık Salı 2018
51