Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM)


Sosyal Medya Uzmanlığı

Çağın Mesleği Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı

Bu Program Sona Ermiştir
Sosyal Medya Uzmanlığı’nın Önemi Nedir

Sosyal medya uzmanlığı, web tabanlı iletişim teknolojilerinin gün geçtikçe yaygınlaştığı günümüzde önemli bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Özellikle kurumsal yapı bakımından büyük şirketlerde, sosyal medyada mesleki yeterliliğe ve deneyime sahip kişilere gereksinim duyulmaktadır.

Önemli bir meslek haline gelen sosyal medya uzmanlığında yeterli kuramsal bilgiye ve uygulama becerisine sahip olmanın yanı sıra bu bilgi ve becerinin de bir sertifika ile ispatlanması oldukça önemlidir. Bu konuda sektörden gelen yoğun talepler üzerine Akdeniz Üniversitesi’nde, bilimsel bilgi birikimini toplumun hizmetine sunma ilkesi çerçevesinde sosyal medya uzmanlığı programı iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yöntemiyle öğrenci alımına başlamıştır.

Sosyal Medya Uzmanının Görevi Nedir

Sosyal Medya Uzmanı, dijital platformlarda (Facebook, Twitter, YouTube, LınkedIn vb. ) kurumun marka farkındalığını yaratmak, kişiler ile ilişkilerini güçlendirmek, marka değeri oluşturmak ve arttırmak gibi geliştirici ve yenilikçi konularda elindeki materyalleri en iyi ve özgün bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Sosyal medya uzmanı bir yazılımcı veya web tasarımcısı değildir ama her iki alanda da sistem mantığına asgari düzeyde hakim olması gerekmektedir.

Sosyal Medya Uzmanları Hangi Kuruluşlarda Çalışabilir

Sosyal medya uzmanları, özel sektörden devlet kurumlarına faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarda, kurumsal iletişimi dijital platformlarda yürütmek üzere istihdam edilmektedir. Aynı zamanda birbirinden farklı sektörlerde hizmet veren büyük şirketlere iletişim ve bilişim çözüm ortağı olarak hizmet veren kuruluşlarda da istihdamına ihtiyaç duyulan nitelikli personel olarak görev almaktadır.

Eğitimin İçeriğinde Neler Var

Türkiye’nin her yerinden dileyen herkesin; diledikleri zaman ve mekânda eğitime katılabileceği, interaktif içeriği zenginleştirilmiş sertifika programında; katılımcılara yalnızca Sosyal Medya değil Dinamik Web Sitesi Tasarımı, Blog Yönetimi, CRM, Ditijal Pazarlama İletişimi, E-Ticaret, Adli Bilişim, Medya Planlama ve Kampanya Yönetimi, vb. derslerde de eğitim verilerek sektördeki önemli alanlarda edinilmesi sağlanacaktır. Ayrıca danışman öğretim elemanlarının yönlendirmesiyle sosyal medyada kampanya geliştirme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Programda, seviye tespiti vebilgilerin pekiştirilmesi amacıyla her ünite sonunda internet üzerinden sınav yapılacak ve sertifika sınavları ise sınıf ortamında gerçekleştirilecektir. Sınavları başarıyla bitiren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.Dönem sonunda başarılı olamayan öğrencilere, ücretsiz ikinci sınav hakkı tanınacaktır.

Eğitim Nasıl Yapılacak

Eğitimler, çağın öğretim sistemi olan iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim sistemiyle sürdürülecek ve böylece kursiyerler, çalışmalarını aksatmadan kariyerlerini geliştirebilecek, öğretimde interaktif uygulamalarda bulunabilecek, Türkiye’den ve dünyadan dileyen herkes sistemden yararlanabilecektir.

Dersler interaktif sistemlerle donatılmış stüdyolardan canlı olarak akşam saatlerinde yürütülecek, kursiyerler internet bağlantısına sahip oldukları herhangi bir yerden canlı derslere katılabileceklerdir. Canlı ders yayını kaçıran öğrenciler diledikleri yer ve zamanda ders notlarını indirebilir ve dersleri izleyebilir. Aynı zamanda öğretim elemanlarına sorularını yöneltebilir.

Her modül sonunda seviye tespiti ve bilgileri pekiştirmek amacıyla online sınav uygulamaları yapılarak öğrencilere sonuçlar, doğru ve yanlış cevap dökümleri raporlanacaktır. Toplamda 140 saatlik kuramsal eğitimin sonunda danışman öğretim elemanlarının yönlendirmeleriyle sosyal medyada tanıtım tasarımı ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Uygulama çalışmasının bitiminde de yazılı sınav yapılarak, dönem sonu notu 60 ve üzeri olan öğrencilere Akdeniz Üniversitesi Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifikası verilecektir. Dönem sonunda başarılı olamayan öğrencilere, ücretsiz ikinci sınav hakkı tanınacaktır.

Detaylı bilgi için:

Tel: (242) 310 69 62

E-posta: akuzem@akdeniz.edu.tr


Son Güncelleme : 6 Aralık Perşembe 2018
54